Beth yw prif baramedrau perfformiad cylch slip dargludol y dylid rhoi sylw iddynt?

Mae'r cylch slip dargludol yn elfen hynod bwysig yn y system rheoli awtomeiddio, sy'n gyfrifol am ddarparu sianeli trosglwyddo ynni a gwybodaeth i'r system.Felly, mae ei baramedrau perfformiad ac ansawdd, yn ogystal â ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd, rheoli ansawdd yn dod yn arbennig o bwysig.Mae ei berfformiad yn uniongyrchol gysylltiedig â sefydlogrwydd a hyd yn oed gweithrediad arferol y system gyfan.Mae'r canlynol yn gyflwyniad byr i brif briodweddau trydanol y cylch slip gan Jiujiang Ingiant Technology.Er mwyn i chi allu gwneud gwerthusiad a dewis mwy cynhwysfawr wrth ddewis y cylch slip.

Yn gyntaf, perfformiad cyswllt trydanol y cylch slip

Swyddogaeth y cylch slip yw cysylltu'n drydanol i drosglwyddo pŵer a signal, a rhaid iddo gael perfformiad cyswllt trydanol rhagorol.Gan fod dull cyswllt y cylch slip dargludol yn gyswllt llithro trydanol, mae angen iddo gael ymwrthedd gwisgo a gwrthiant cyrydiad trydanol.

Trwy'r pwyntiau uchod, gallwn ganfod bod angen i'r cysylltiadau cylch slip dargludol feddu ar nodweddion dargludedd trydanol rhagorol, ymwrthedd gwisgo da a gwrthiant cyrydiad galfanig cryf.Gwyddom mai'r dargludedd gorau yw Ag, ac yna Cu, Au, Al... Ond mae gan y metelau hyn galedwch isel a gwrthsefyll traul gwael.Er mwyn gwneud iawn am y diffyg hwn, byddwn yn ychwanegu elfennau metel eraill at y metelau hyn yn unol â gofynion y cais gwirioneddol.Er mwyn cynyddu caledwch materol i wella ymwrthedd gwisgo, deunydd aloi.Yn ogystal â pherfformiad y deunydd ei hun, mae angen inni hefyd roi sylw i esmwythder yr arwyneb cyswllt.Bydd arwyneb cyswllt garw neu ddiffyg ar yr wyneb cyswllt yn effeithio ar effaith trosglwyddo'r cylch slip trydan.

Yn ail, gwrth-ymyrraeth y cylch slip dargludol.

Mae angen i gylchoedd llithro drosglwyddo amrywiaeth o wahanol signalau mewn gofod cyfyngedig, gan gynnwys cerrynt eiledol amledd uchel, cerrynt eiledol foltedd uchel, cerrynt eiledol uchel, a signalau bach cerrynt uniongyrchol gwan.ymyrraeth, gan arwain at ystumio'r wybodaeth a drosglwyddir.Ar gyfer ymyrraeth magnetig cyffredinol, rydym yn defnyddio cysgodi electromagnetig;ar gyfer ymyrraeth drydanol, rydym yn defnyddio cysgodi maes trydan, ac ati i leihau ymyrraeth.

Y trydydd un, Perfformiad inswleiddio cylch slip trydan

Y perfformiad inswleiddio yw perfformiad diogelwch y cylch slip, gan gynnwys yr inswleiddio rhwng y modrwyau, yr inswleiddiad rhwng y cylch a'r casin, yr inswleiddiad rhwng y gwifrau, yr inswleiddiad rhwng y cylch a'r gwifrau, yr inswleiddiad rhwng y ddolen a'r gwifren a'r casin, ac mae'r perfformiad inswleiddio yn dibynnu ar y deunydd inswleiddio.Yn dibynnu ar y broses gynhyrchu ac amgylchedd defnydd y cylch slip, mae deunydd a siâp y deunydd inswleiddio a ddefnyddiwn yn wahanol ar gyfer gwahanol brosesau cynhyrchu.Fel arfer mae angen inni ystyried yr inswleiddio, ymwrthedd heneiddio, amsugno dŵr, sgôr tân, ymwrthedd tymheredd uchel a chryfder mecanyddol.Mae'n hollbwysig dewis y deunydd inswleiddio cywir ar gyfer gwahanol gymwysiadau.

Yr agweddau uchod yw'r ffactorau allweddol y mae angen inni eu hystyried wrth ddewis y cylch slip.


Amser postio: Mehefin-06-2022